RFC pc0001- Request For Comments in Permacultuur

Status van dit document: Voorstel

We lenen het systeem van RFC’s van de beschrijving van Internet standaards voor de ontwikkeling van standaards in ons permacultuuronderwijs.

RFC-documenten – voluit Request for Comments – zijn documenten die de protocollen en andere aspecten van het internet beschrijven. De RFC-documenten komen tot stand door een discussie- en publicatieproces dat wordt georganiseerd door de RFC Editor. Ze worden uiteindelijk als standaard bekrachtigd door de Internet Engineering Task Force. – Wikipedia

Een RFC kent twee stadia van ontwikkeling: voorstel en standaard. Elke RFC heeft een eigen nummer. Een RFC met standaard status kan worden omgezet tot een Standaard (STD).

Voor de ontwikkeling van standaards in permacultuuronderwijs stellen wij voor:

  • Permaculture Design Course (PDC): een basiscursus die studenten met verschillende vooropleiding brengt tot een minimum aan kennis ervaring en inzichten om zich te verdiepen in permacultuurontwerp en -onderwijs.
  • Accredited Permaculture Training (APT): een leerpad van EQF 3 instroom naar EQF 6 uitstroom.
  • Aardwerk Whole-system Education (AWE): een leerpad van EQF 3 instroom naar EQF 8 uitstroom.

Permaculture Design Course

Historisch gezien is de permacultuurontwerpcursus de eerste ontwikkeling om mensen uit te rusten aan de slag te gaan met permacultuurontwerp en -onderwijs. Het behandeld de fundamentele ethische en ontwerpprincipes en introduceert toepassingen in een brede reeks van klimaten en type systemen, variërend van koud gematigd tot tropisch, van voedselproductie tot gemeenschapsorganisatie. Oorspronkelijk ontworpen als een reeks van meer dan 130 uren lezingen, evolueerde het programma tot minimaal 72 uur lezingen plus een of meer praktische ontwerpopdrachten. In de loop van de tijd zijn er allerlei andere werkvormen en onderwerpen ingevoegd naar gelang de belangstelling en vaardigheden van individuele docenten en voortschrijdend inzicht in zowel de wetenschappelijke basis van ecosysteemontwerp als didactische en pedagogische aspecten.

In de loop van de tijd is deze basiscursus regelmatig onderwerp van felle discussie, maar uiteindelijk is er weinig voortgang geboekt in het vaststellen van een standaard aan de hand van kritische evaluatie en algemeen geaccepteerde argumenten.

Het gevolg is dat het predikaat “Permaculture Design Course certificate” nu geplakt wordt op een product dat zeer uiteenloopt in samenstellen in effectiviteit. “Your Mileage May Vary“! Dit maakt het ook lastig de basiscursus permacultuur een passende plaats in regulier onderwijs te geven en is de aanleiding en bron van veel misverstanden, zowel bij certificaathouders als bij het algemene publiek over wat permacultuur is en wat permacultuurontwerpers en -docenten doen.

Een Permaculture Design Course is de schakel tussen een onbepaalde beginsituatie en EQF 3 (hoger middelbaar onderwijs, HAVO/VWO). EQF 3 is het instroomniveau voor het verdere leerpad in permacultuurontwerp en -onderwijs.

Accredited Permaculture Training

Een enorme stap vooruit in de ontwikkeling van een standaard voor permacultuuronderwijs. Net als de Permaculture Design Course komt de Accredited Permaculture training uit Australië. Dit programma omvat naast de basistraining een leerpad dat opleidt tot hoger beroeps- en wetenschappelijkonderwijs niveau, EQF 6 (Bachelor).

Aardwerk Whole-systems Education

Een evolutie van Accredited Permaculture Training en vertaling naar Europese cultuur en omstandigheden daarvan. Het bestrijkt het hele gebied van beroepsopleiding en opent de horizon naar wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling, EFQ 8 (Doctoraal, PhD).

Curriculum

Het curriculum (leerpad) van elk van deze standaards omvat een definitie van de leerstof, leermaterialen, leeractiviteiten (werkvormen), evaluatieprocessen criteria en normen (rubrics) en leerdoelen. Het resultaat wordt uitgedrukt in een leerprofiel dat helder informeert over competenties en beheersingsniveaus.

Vereisten

RFC 2119 beschrijft in detail het gebruik van kwalificerende termen (vereisten): “MUST/MOET”, “MUST NOT/MAG NIET”, “REQUIRED/VEREIST”, “SHALL/ZAL”, “SHALL NOT/ZAL NIET”, “SHOULD/ZOU”, “SHOULD NOT/ZOU NIET”, “RECOMMENDED/AANBEVOLEN”, “MAY/KAN”, and “OPTIONAL/OPTIONEEL”.

Nummering

Permacultuuronderwijs niet aangesloten bij een van de reeds bestaande organisaties die RFC’s gebruiken. Om verwarring te voorkomen gebruiken we het voorvoegsel “pc” bij de nummering en we beginnen bij “pc0001″.

Reacties

Je kunt hieronder reageren op dit document RFC pc0001: Request For Comments in Permacultuur

Resultaten

Belangrijkste resultaat is de website van het project: permateachers.eu. Sommige pagina’s zijn reeds in het Nederlands beschikbaar. Wie wil helpen met het vertalen van de rest kan zich melden per email.

Irene Mouthaan heeft een paar prachtige GreenDragons RPG verhalen geschreven. Deze zijn bedoeld als onderdeel van het educatieve permacultuur rollenspel project. Wie interesse heeft in het spel kan zich melden bij ons.

We hebben een algemene introductie brochure gemaakt over het EPT project. Deze is te downloaden van onze website in diverse talen. Zie de Project Overview widget in de rechter kantlijn van de website. Via de taalkeuze daar vlak boven kan je verschillende taalversies vinden.

EPT geeft een nieuwbrief uit – in het Engels. Aanmelden kan ook via onze website permateachers.eu.

Het EPT project heeft een aantal vervolgprojecten opgeleverd, zoals:

llp_nlDit project werd gefinancierd met de steun van de Europese Commissie. De verantwoordelijkheid voor deze publicatie (mededeling) ligt uitsluitend bij de auteur; de Commissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het gebruik van de informatie die erin is vervat.

HTC workshop hand-outs

Sheet MulchingVoor de workshops op de High Tech Campus, die afgelopen vrijdag 4 april weer van start gingen, zijn een paar hand-outs geproduceerd die we graag delen.

We ontwikkelen ook een nieuwe serie workshops, onderdeel van de Aardwerk Academie modules, over Esthetica & Design in Permacultuur. De eerste afleveringen:

Menu Mania

De opleiding is opgebouwd rond de ritmes van het leven op aarde.

In willekeurige volgorde:

  • dagen
  • manen
  • seizoenen
  • jaren

Als EQF niveau 5 of 6 student duurt de opleiding 4 jaar. Niveau 7 en 8 studenten brengen 2 jaar op de school door. Continue reading

Chef’s Briefing

Dit hoofdstuk gaat over de introductie van de opleiding, kennismaking met medewerkers, het vaststellen van jouw persoonlijk profiel aan het begin van je studie en dergelijke.

Emergente PermaEducatie Kookboek

drosteeffectWelke gerechten gaan we serveren in onze opleiding voor professionals in permacultuur-eductatie?

In dit kookboek vind je ingrediënten, gereedschappen en menu’s. We beginnen vooraan in het studieprogramma en geleidelijk aan zal het kookboek gevuld worden.

Het is onze proeftuin voor een permacultuur pedagogie en didactiek. Als je commentaar hebt, vernemen we dat graag van je.

Dit is een oefening in confusion cooking dus bereidt je voor op een wilde rit. Continue reading